Dobrý den, vítejte na webových stránkách Městské nemocnice v Odrách, p.o.

Nemocnice v Odrách vznikla dle historických pramenů v roce 1855. Dnes je jedním ze tří akutních lůžkových zařízení v okrese Nový Jičín. V současné podobě poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru vnitřní lékařství a následnou péči (ONP). Ambulantní péči pak v intencích odbornosti vnitřního lékařství a jeho podoborů, dnes už mnohdy samostatných oborů. Ambulantní péči pak v našich prostorách poskytuje celá řada specialistů i z jiných oborů.

Spádová oblast je přibližně 30 000 obyvatel. Akutní lůžková složka v podstatě kopíruje spádovou oblast, ONP má pak spádovost celookresní. Součástí lůžkové kapacity ONP je pak i max. 15 lůžek pro poskytování tzv. sociální péče.


Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
Právní forma:
příspěvková organizace
Adresa:
Nadační 375/1, 742 35 Odry
Statutární zástupce:
Ing. Martin Šmaus, ředitel
Zřizovatel:
Město Odry
Registrující úřad:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČ:
66183596
DIČ:
CZ66183596, plátce DPH
IČZ - Interna, akutní péče, následná péče pro VZP
88005000
IČZ - následná péče pro všechny pojišťovny kromě VZP
88017000
Telefon (ústředna):
(+420) 556 778 100
ID datové schránky:
jv9zfvy
Lůžková péče v oborech:
Interna, Následná péče
Akreditace vzdělávacího programu pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru:
Vnitřní lékařství: v letech 2007 - 2023

AKTUALITY

6.3.2019
Zrušení zákazu návštěv

Městská nemocnice v Odrách oznamuje, že dnešním dnem ruší zákaz návštěv, z důvodu zmírnění epidemiologické situace v regionu.


15.2.2019
Zákaz návštěv

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji vyhlašuje Městská nemocnice v Odrách zákaz návštěv, do odvolání. Prosíme všechny rodinné příslušníky, aby toto preventivní opatření respektovali. Děkujeme.9.1.2019
Ambulance Gastroenterologie - screeningové pracoviště nádorů kolorekta

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR byla Gastroenterologické ambulanci Městské nemocnice v Odrách, p.o. prodloužen statut screeningového pracoviště nádorů kolorekta, jako specializovaného pracoviště s možností provádění screeningových kolonoskopických vyšetření, a to do 31.12.2020. Osvědčení MZČR je adrese: Gastroenterologická ambulance - screeningové pracoviště nádorů kolorekta


7.1.2019
Audit NASKL 2 pro biochemickou laboratoř

Laboratoř OKBH Městské nemocnice v Odrách, po úspěšném absolvování Auditu 1 NASKL v roce 2011 a Auditu NASKL 2 v letech 2013, 2014 a 2016 absolvovala v letošním roce i další Audit 2, kterým splnila podmínky pro pokračování bezproblémové a spolehlivé práci laboratoře. Platnost Auditu 2 je na další dva roky: Audit NASKL II a osvědčení o registraci v Registru klinických laboratoří


13.12.2018
Schválení rozpočtu na rok 2019 s rozpočtovým výhledem do roku 2021

V souladu s povinností podle $28a zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejnila Městská nemocnice v Odrách, p.o. dne 26.11.2018: Návrh rozpočtu na rok 2019 s rozpočtovým výhledem do roku 2021. Tento rozpočet a rozpočtový výhled byly schváleny na 3.zasedání Rady Města Odry ze dne 12.12.2018 (usnesení č. 2/3/h,i).


12.12.2018
Výběrové řízení - dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra - pacient

Městská nemocnice v Odrách, p.o., vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra - pacient“. Bližší informace a zadávací dokumentace výběrového řízení: Zadávací dokumentace, slepý rozpočet a výkaz výměr :Výkaz výměr


26.11.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 s rozpočtovým výhledem do roku 2021

V souladu s povinností podle $28a zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje Městská nemocnice v Odrách, p.o.: Návrh rozpočtu na rok 2019 s rozpočtovým výhledem do roku 2021.


17.6.2018
Výroční zpráva za rok 2017

Městská nemocnice v Odrách, p.o., vydává základní dokument hodnotící právě uplynulý rok:
Výroční zpráva za rok 2017
Ekonomické výkazy za rok 2017


25.5.2018
GDPR, doplnění Vnitřního řádu

S účinností od 25.5.2018 Městská nemocnice v Odrách, p.o. aktualizovala dokument Vnitřní řád doplněním o informaci týkající se nařízení EU o obecné ochraně osobních údajů (GDPR)


1.5.2018
Pořízení nové sanitky

Městská nemocnice v Odrách, p.o. uvedla do provozu nové sanitní vozidlo VW - typ T6, náhradou za dosluhující sanitku stejného typu. Pořizovací náklady ve výši 1,1 mil. Kč byly pokryty z vlastních zdrojů nemocnice.


15.3.2018
Ukončení zákazu návštěv

Městská nemocnice v Odrách z důvodu podstatného uklidnění epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji ruší s dnešní platností zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.


13.2.2018
Zákaz návštěv

Městská nemocnice v Odrách vyhlašuje z důvodu zhoršení epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji zákaz návštěv, s okamžitou platností a do odvolání. Prosíme všechny rodinné příslušníky, aby toto preventivní opatření respektovali.


20.1.2018
Výměna lůžek

Městská nemocnice v Odrách dokončila investiční akci "Výměna lůžek," která přinese zejména dlouhodobě ležícím pacientům novou kvalitu péče: maximální míru bezpečí a pohodlí, nepřetržitou a účinnou prevenci i léčbu dekubitů, zároveň usnadní lékařům, sestrám a ošetřovatelkám bezpečný a ergonomický přístup k ležícím pacientům, jejich koupání a bezpečný přesun na transportní techniku. Náklady této velmi důležité akce byly cca 2,1 mil. Kč, na které se zřizovatel - Město Odry - podílel částkou 1 mil. Kč, zbytek byl hrazen z vlastních zdrojů nemocnice.


12.1.2018
Výběrové řízení - dodávka sanitního vozidla

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka sanitního vozidla“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka sanitního vozidla


14.12.2017
Městská nemocnice v Odrách na 1. místě v pořadí nemocnic zřízených městy a obcemi v hodnocení finančního zdraví

Městská nemocnice v Odrách, p.o., dosáhla v hodnocení finančního zdraví nemocnic České republiky HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. velkého úspěchu: 1. místa mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi. Toto první místo je potvrzením dlouhodobého trendu a stability nejen odborné, ale i ekonomické. Bližší informace, celkové výsledky a kritéria pro srovnávací analýzu najdete na adrese: Výsledky porovnání finančního zdraví nemocnic v roce 2017


14.12.2017
Prodej vyřazených lůžek

Městská nemocnice v Odrách dokončuje investiční akci "Výměna lůžek," která přinese zejména dlouhodobě ležícím pacientům novou kvalitu péče: maximální míru bezpečí a pohodlí, nepřetržitou a účinnou prevenci i léčbu dekubitů, zároveň usnadní lékařům, sestrám a ošetřovatelkám bezpečný a ergonomický přístup k ležícím pacientům, jejich koupání a bezpečný přesun na transportní techniku. Součaná lůžka v počtu 35 ks nabízíme k prodeji za symbilických 10 Kč za kus, s odběrem přímo v prostorách nemocnice. Lůžka jsou kvová, mechanicky polohovatelná, pojízdná, doplněná závranami proti pádu, hrazdou a infuzním stojanem. Odběr předpokládáme zhruba v polovině ledna 2018. Bližší informace podá Ing. Terezi Kopková, tel. 556778171, e-mail: terezie.kopkova@nemocniceodry,cz


1.12.2017
Výběrové řízení - dodávka SW a HW stravovacího provozu

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka SW a HW stravovacího provozu“. Bližší informace a zadávací dokumentaci najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka SW a HW stravovacího provozu


20.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 s rozpočtovým výhledem do roku 2021

V souladu s povinností podle $28a zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje Městská nemocnice v Odrách, p.o.: Návrh rozpočtu na rok 2018 s rozpočtovým výhledem do roku 2021. Návrh rozpočtu byl schválen na 72. schůzi Rady Města Oder pod bodem 3/72/2017 písm. k, l


22.9.2017
Klinický audit radiodiagnostického pracoviště

Radiodiagnostické pracoviště Městské nemocnice v Odrách úspěšně absolvovalo eterní klinický audit pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele, s platností na 5 roků, tedy do 22.9.2022. Certifikát je k dispozici na adrese: Klinický audit RDG 2017


19.9.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Vedoucí stravovacího provozu

Městská nemocnice v Odrách, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozice Vedoucí stravovacího provozu. Pracovní náplň: vedení pracoviště, nákup potravin a vedení skladu, normování stravy, tvorba jídelníčku. Bližší informace najdete na adrese: Výběrové řízení - Vedoucí stravovacího provozu


19.9.2017
Výběrové řízení - dodávka elektricky polohovatelných lůžek

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - výměna lůžek“. Bližší informace a zadávací dokumentaci najdete na adrese: Výběrové řízení - výměna lůžek


5.9.2017
Výběrové řízení - dodávka sprchovacího lehátka

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka sprchovacího lehátka“. Bližší informace a zadávací dokumentaci najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka sprchovacího lehátka


19.8.2017
Výběrové řízení - dodávka 2 místného užitkového automobilu

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka 2 místného užitkového automobilu“. Bližší informace a zadávací dokumentaci najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka 2 místného užitkového automobilu27.6.2017
Ambulance Gastroenterologie - screeningové pracoviště nádorů kolorekta

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR byla Gastroenterologické ambulanci Městské nemocnice v Odrách, p.o. prodloužen statut screeningového pracoviště nádorů kolorekta, jako specializovaného pracoviště s možností provádění screeningových kolonoskopických vyšetření, a to do 31.12.2018. Osvědčení MZČR je adrese: Gastroenterologická ambulance - screeningové pracoviště nádorů kolorekta


6.6.2017
Výběrové řízení - oprava průběžné komunikace a anglického dvorku

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - oprava průběžné komunikace a anglického dvorku“. Bližší informace a zadávací dokumentaci najdete na adrese: Výběrové řízení - oprava průběžné komunikace a anglického dvorku, kompletní dokumentaci na adrese: VŘ - dokumentace


25.5.2017
Nabídka zaměstnání - laborant/ka pro laboratoř klinické biochemie

Nabídka zaměstnání – zdravotní laborant/laborantka pro laboratoř klinické biochemie a hematologie
Požadujeme:
• Vzdělání - obor zdravotní laborant (SZŠ, VOŠ, bakalářský stupeň)
• Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (v případě letošních absolventů splňování podmínek pro jeho získání)
Nabízíme:
• Práci v jednosměnném provozu s pohotovostními službami
• Nástup dle dohody
• Platové podmínky dle platného mzdového předpisu
• Zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, na stravování)
• Přátelský kolektiv
• Možnost dalšího vzdělávání
Kontakt:
RNDr. Eva Dvorská, zástupce vedoucího laboratoře
Adresa pro zaslání žádosti s životopisem: eva.dvorska@nemocniceodry.cz
tel. 556 778 174, 732 438 462

17.4.2017
Výroční zpráva za rok 2016

Městská nemocnice v Odrách, p.o., vydává základní dokument hodnotící právě uplynulý rok:
Výroční zpráva za rok 2016
Ekonomické výkazy za rok 2016


22.3.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017

S ohledem na povinnost danou $28a zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje Městská nemocnice v Odrách, p.o.: Návrh rozpočtu na rok 2017


13.2.2017
Prodloužení akreditace vzdělávacího programu v oboru Gastroenterologie

Městská nemocnice v Odrách, p.o. úspěšně postoupila akreditační řízení a rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.1.2017 obhájila prodloužení akreditace pro vzdělávací program lékařů v oboru Gastroenterologie, v rozsahu Základního interního kmene, vlastního specializovaného výcviku a povinné doplňkové praxe. Tato skutečnost umožňuje realizaci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru, včetně např. možnosti absolvování celého interního kmene pro lékaře ve specialičním vzdělávání vč. oboru Všeobecné praktické lékařství. Akreditace je platná dalších 9 let, to znamená do 23.1.2026


28.12.2016
Audit NASKL 2 pro biochemickou laboratoř

Laboratoř OKBH Městské nemocnice v Odrách, po úspěšném absolvování Auditu 1 NASKL v roce 2011 a Auditu NASKL 2 v letech 2013 a 2014, absolvovala v letošním roce i další Audit 2, kterým splnila podmínky pro pokračování bezproblémové a spolehlivé práci laboratoře. Platnost Auditu 2 je na další dva roky: Audit NASKL II a osvědčení o registraci v Registru klinických laboratoří


10.10.2016
Výběrové řízení - zhotovení a montáž přístřešku

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - zhotovení a montáž přístřešku“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - zhotovení a montáž přístřešku a základní projektovou dokumentaci pro nacenění na adrese: Přístřešek - PD k nacenění29.8.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic


Městská nemocnice v Odrách, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:

Vedoucí stravovacího provozu
pracovní náplň: vedení pracoviště, vedení skladu potravin a skladového účetnictví vč. nákupu, normování stravy, tvorba jídelníčku vč. speciálních diet

Administrativní pracovník
pracovní náplň: vedení podatelny a pokladny, zajišťování běžných nákupů a další administrativní činnosti

Provozní technik
pracovní náplň: vedení agendy BOZP a požární ochrany, odpadové hospodářství, údržba budov a servis zařízení, zajišťování oprav a revizí, investiční činnost

Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání (pro pracovní pozici Vedoucí stravovacího provozu v oboru: nutriční terapeut, škola veřejného stravování, event. jiný příbuzný obor, nejlépe s odbornou praxí ve stravovacím provozu a vedoucí funkci)
• dobré organizační a komunikační dovednosti
• schopnost tvůrčí a týmové práce
• morální a občanská bezúhonnost
• spolehlivost, přesnost, odpovědnost a loajalita
• schopnost práce s PC

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnaní v dlouhodobě stabilizovaném zdravotnickém zařízení
• jednosměnný provoz, 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké benefity: stravování, přípěvek na penzijní připojištění
• odměňování: platem, podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Přihláška musí obsahovat:
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• profesní životopis
• seznam odborných a profesních dovedností, absolvovaných kursů apod.
• osobní údaje: jméno, příjmení a titul, datum narození
• kontaktní údaje: adresa, telefon, e-mail

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Písemné přihlášky jsou přijímány do 15. 9. 2016 na adrese:
Městská nemocnice v Odrách, p.o., personální úsek, Nadační 375/1, 74235 Odry
nebo e-mailem na adrese: blanka.havranova@nemocniceodry.cz
Podrobnější informace jsou k dispozici na www adrese: www.nemocniceodry.cz
Text inzerátu30.6.2016
Ambulance Gastroenterologie - screeningové pracoviště nádorů kolorekta

Gastroenterologická ambulance Městské nemocnice v Odrách, p.o. získala rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR statut screeningového pracoviště nádorů kolorekta, jako specializované pracoviště s možností provádění screeningových kolonoskopických vyšetření. Osvědčení MZČR je adrese: Gastroenterologická ambulance - screeningové pracoviště nádorů kolorekta23.6.2016
Pořízení nové sanitky

Městská nemocnice v Odrách, p.o. uvedla do provozu nové sanitní vozidlo VW - typ T6, náhradou za dosluhující sanitku stejného typu. Pořizovací náklady ve výši 1 mil. Kč byly pokryty z jedné poloviny příspěvkem zřizovatele, tj. Města Oder, druhou polovinu hradila nemocnice z vlastních zdrojů.


10.6.2016
Pořízení magnetoterapie

Na oddělení léčebné rehabilitace jsme pořídili a zprovoznili nový přístroj pro magnetoterpii. Pořizovací náklady byly pokryty z vlastních zdrojů nemocnice.


31.5.2016
Pořízení koagulometru

Na pracoviště laboratoře klinické biochemie jsme pořídili a zprovoznili nový přístroj pro stanovení koagulačních markerů. Pořizovací náklady byly pokryty z vlastních zdrojů nemocnice.


31.5.2016
Nový zdroj teplé užitkové vody

Zásobování teplou užitkovou vodou jsme kompletně připojili na nový zdroj umístěný v suterénu kuchyně nemocnice. Polovina pořizovacích nákladů ve výši cca 500 tis. Kč byla pokryta příspěvkem zřizovatele - Městem Odry, druhá polovina vlastními zdroji nemocnice.


7.4.2016
Výběrové řízení - projektová dokumentace rekonstrukce kotelny

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - projektová dokumentace rekonstrukce kotelny“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - projektová dokumentace rekonstrukce kotelny


7.4.2016
Výroční zpráva za rok 2015

Městská nemocnice v Odrách, p.o., vydává základní dokument hodnotící právě uplynulý rok:
Výroční zpráva za rok 2015
Ekonomické výkazy za rok 2015


7.4.2016
Nabídka pronájmu nebytových prostor

Městská nemocnice v Odrách, p.o., nabízí k pronájmu nebytové prostory ve vile na Nadační ulici, v prostorách bývalé oční ordinace. Celkem se jedná o 4 místnosti o celkové ploše cca 70 m2, možno pronajmout i jednotlivě, nejlépe ke kancelářskému využití. Kontakt pro zájemce: Vedoucí technického úseku - p.Lev, tel. 556778180, e-mail: zdenek.lev@nemocniceodry.cz.


31.3.2016
Návštěva ministra zdravotnictví

Dne 31.3.2016 navštívil naši nemocnici MUDr. Svatopluk Němeček MBA, ministr zdravotnictví ČR, společně s poslankyní za ČSSD Mgr. Danou Váhalovou. Podrobnější informace a fotodokumentaci uveřejnilo ve svém městském zpravodaji Město Odry, autorkou reportáže je Mgr. Alena Buczková: Oderský zpravodaj - duben 2016


23.3.2016
Výběrové řízení - dodávka přístroje pro magnetoterapii

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka přístroje pro magnetoterapii“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka přístroje pro magnetoterapii


27.1.2016
Výběrové řízení - dodávka koagulometru a reagencií

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka koagulometru a reagencií“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka koagulometru a reagencií


25.1.2016
Nabídka zaměstnání - nutriční terapeut

Městská nemocnice v Odrách, p. o. přijme do pracovního poměru nutričního terapeuta, na částečný pracovní úvazek nebo DPP.
Kontakt pro zájemce:
Vrchní sestra - p.Holasová, tel. 556778181, e-mail: sarka.holasova@nemocniceodry.cz

25.1.2016
Nabídka zaměstnání - kuchař/kuchařka

Městská nemocnice v Odrách, p. o. přijme do pracovního poměru kuchaře - kuchařku, s praxí.
Kontakt pro zájemce:
Vedoucí kuchyně - p.Miklošová, tel. 556778106
Vedoucí technického úseku - p.Lev, tel. 556778180, e-mail: zdenek.lev@nemocniceodry.cz

14.1.2016
Výběrové řízení - dodávka sanitního vozu

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka sanitního vozu“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka sanitního vozu


2.1.2016
Prodloužení akreditace vzdělávacího programu v oboru Interna

Městská nemocnice v Odrách, p.o. úspěšně postoupila akreditační řízení a rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.12.2016 obhájila prodloužení akreditace pro vzdělávací program lékařů v oboru Vnitřního lékařství. Tato skutečnost umožňuje realizaci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru, včetně např. možnosti absolvování celého interního kmene pro lékaře ve specialičním vzdělávání vč. oboru Všeobecné praktické lékařství. Akreditace je platná dalších 8 let, to znamená do 2.12.2023


30.11.2015
Pořízení videokolonoskopu

Městská nemocnice v Odrách, p.o. pořídila a zprovoznila nový videokolonoskop Olympus CF-Q165L jako základní přístroj gastroenterologické ambulance pro vyšetření spodní části trávicího ústrojí, včetně screeningových vyšetření. Pořizovací náklady byly pokryty z vlastních zdrojů nemocnice.


30.11.2015
Výběrové řízení - dodávka ložního prádla

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka ložního prádla“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka ložního prádla


1.10.2015
Oční ordinace

V prostorách Městské nemocnice v Odrách zahájil svou činnost MUDr. Hamidi, oční lékař. Ordinační doba: Po - Pá. Kontakt k případnému objednání: 556778198.30.8.2015
Pořízení konvektomatů

Městská nemocnice v Odrách, p.o. pořídila a zprovoznila 2 ks konvektomatů Retigo, jako základní strojové vybavení kuchyně. Pořizovací náklady ve výši 368 tis. kč byly pokryty z vlastních zdrojů nemocnice.30.7.2015
Pořízení nové sanitky

Městská nemocnice v Odrách, p.o. uvedla do provozu nové sanitní vozidlo VW - typ T5, náhradou za dosluhující sanitku stejného typu. Pořizovací náklady ve výši 1048 tis. kč byly pokryty z jedné poloviny příspěvkem zřizovatele, tj. Města Oder, druhou polovinu hradila nemocnice z vlastních zdrojů.


25.5.2015
Nabídka zaměstnání - laborant - laborantka laboratoře klinické biochemie a hematologie

Městská nemocnice v Odrách, p. o. přijme zdravotního laboranta pro Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Požadujeme:
- vzdělání – obor zdravotní laborant
- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
- specializace v oboru biochemie nebo hematologie výhodou

Nabízíme:
- práci v jednosměnném provozu s pohotovostními službami
- příjemný kolektiv
- zaměstnanecké benefity
- možnost dalšího vzdělávání
- možnost ubytování v městské ubytovně
- nástup ihned nebo dle dohody

Kontakt:
RNDr. Eva Dvorská, zástupce vedoucího laboratoře tel.: 556 778 174, 556 778 151, 732 438 462
Adresa pro zaslání žádosti se strukturovaným životopisem: eva.dvorska@nemocniceodry.cz

20.5.2015
Nabídka zaměstnání - lékař/ka interního oddělení


Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru lékaře/ku se specializovanou způsobilostí v odbornostech vnitřního lékařství, gastroenterologie nebo geriatrie, Dále pak přijme lékaře v přípravě bez specializavné způsobilosti, vč. čerstvých absolventů lékařských fakult. Nabízíme práci v menším zdravotnickém zařízení s dlouhodobě dobrým kreditem, vyrovnaným či ziskovým hospodařením (nejsme zatíženi žádnými dluhy, úvěry či půjčkami), spolupráci s odborným a erudovaným personálem a dobrými kolegiálními vztahy. Jsme držiteli akreditace pro vnitřní lékařství, diabetologii a gastroenterologii. Dále nabízíme práci v menším kolektivu, dobré pracovní podmínky, nadstandardní finanční ohodnocení, erudici a vzdělávání, pracovní benefity. V případě jakýchkoliv dotazů se zájemci mohou obrátit přímo na ředitele nemocnice anebo na primářku interního oddělení. Kontakty na uvedených webových stránkách či 556 778 100. Jsme rovněž schopni a připraveni nabídnout i pracovní zařazení a absolvování povinné praxe v rámci specializační přípravy v uvedených odbornostech včetně praktických lékařů i jiných odborností s povinným interním kmenem. Pro lékaře Městské nemocnice v Odrách nabízíme možnost přidělení městského bytu.


30.4.2015
Obnova přístrojového vybavení nemocnice - ekofinišer

Pro usnadnění práce zdravotnických pracovníků a zvýšení hygienického standardu pro ležící pacienty pořídila nemocnice v dubnu 2015 důležitý přístroj - již v pořadí čtvrtý ekofinišer (likvidátor podložních mís). Přístroj byl pořízen z vlastních zdrojů.


30.4.2015
Obnova přístrojového vybavení nemocnice - dezinfektor - mycí vana pro endoskopy

Pro usnadnění práce zdravotnických pracovníků a zvýšení hygienického standardu gastroenterologické ambulance pořídila nemocnice v dubnu 2015 dezinfektor - mycí vanu pro endoskopy TD 20 firmy Olympus. Přístroj byl pořízen z vlastních zdrojů.


5.3.2015
Obnova přístrojového vybavení nemocnice - ultrazvuk Hitashi Aloka

Na radiodiagnostické oddělení nemocnice byl pořízen a instalován ultrazvukový vyšetřovací přístroj Hitashi Aloka Prosound 6, jako základní přístroj sloužící pacientům lůžkové i ambulantní části nemocnice. Přístroj byl pořízen z vlastních zdrojů.


1.3.2015
Jmenování ředitele - statutárního zástupce nemocnice

S účinností od 1.3.2015 jmenovala Rada města Oder svým usnesením č. 04/9/2015 přijatým na 9.schůzi Rady města Oder konané dne 12.2.2015 ředitelem Městské nemocnice v Odrách, p.o. Ing. Martina Šmause.


31.1.2015
Obnova přístrojového vybavení nemocnice - nebulizátory

Jednotka intenzivní péče interního oddělení byla dále posílena přístrojovým vybavením: 2 ks nebulizátoru Omron NEU17. Přístroje byly pořízeny z vlastních zdrojů.


16.1.2015
Audit NASKL 2 pro biochemickou laboratoř

Laboratoř OKB Městské nemocnice v Odrách, po úspěšném absolvování Auditu 1 NASKL v roce 2011 a Auditu NASKL 2 v roce 2013, absolvovala v letošním roce i další Audit 2, kterým splnila podmínky pro pokračování bezproblémové a spolehlivé práci laboratoře. Platnost Auditu 2 je na další dva roky.


26.11.2014
Výběrové řízení - dodávka ultrazvuku pro RDG oddělení

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se Směrnicí Rady města Odry č. 6/2014 ze dne 9.10.2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka ultrazvuku pro RDG oddělení“. Bližší informace a zadání výběrového řízení najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka ultrazvuku pro RDG oddělení23.10.2014
Aktuální stav, přehled událostí roku 2014


Rokem 2014 vstoupila Městská nemocnice v Odrách, p. o. do druhého a současně do posledního roku existence s redukovanými akutními lůžky v oboru vnitřního lékařství. Se zdravotními pojišťovnami totiž měla na tuto složku v rámci celorepublikové restrukturalizace akutní lůžkové kapacity jen krátkodobou smlouvu na dva roky, do 31. 12. 2014. Jaký je tedy aktuální stav na počátku posledního čtvrtletí? Vedení Městské nemocnice v Odrách p. o. neustále a vytrvale jednalo především se zástupci největší pojišťovny, tedy s VZP a snažilo se, i přes hrozící ukončení poskytování akutní lůžkové péče, zkvalitňovat své portfolio.

Již v roce 2013 bylo započato s výměnou oken, zateplením, el. rozvody, připojením na internet a fasádou nejprve na zdravotním středisku a součástí této akce bylo i zajištění bezbariérového přístupu pro pacienty, kdy byl přistavěn nový výtah. Celá akce na zdravotním středisku byla ukončena v 1. polovině roku 2014. Ještě koncem roku byly obdobné práce (okna, zateplení, rozvody TV signálu na jednotlivé pokoje, možnost připojení na internet a fasáda), započaty i ve všech třech traktech nemocniční budovy a jako bonus navíc i nový chodník kolem nemocnice. Je třeba ale uvést, že největší zásluhu na realizaci celé akce má vlastník, tedy město Odry, kterému se podařilo získat dotaci, vložilo nemalé své vlastní prostředky a nemocnice participovala finančně zcela minoritně. Nakonec se vše podařilo a výše uvedené investice byly ukončeny do konce září 2014 a nemocnice i zdravotní středisko září novotou.

Městská nemocnice v Odrách, p. o. však nezahálela, realizovala a financovala, za účelem zkvalitnění zdravotní péče pacientů, dovybavení přístrojovou technikou. Za největší a nejvýznamnější považuje digitalizaci rtg pracoviště. Odpadnou tedy ty klasické rtg snímky různých velikostí, vše bude přenášeno elektronicky na všechna pracoviště nemocnice, na požádání jsme zajistili elektronický přenos do odborných ambulancí (chirurgie, plicní atd.) a jsme schopni pro potřebu vzdálených pracovišť vypálit záznam z vyšetření na CD nosič. Pracujeme i na dálkovém přenosu pomocí externího úložiště dat. Pro úspěšnou realizaci digitalizace jsme se museli pro zajištění kompatibility s nemocničním informačním systémem dovybavit PC technikou, novým serverem, navýšit počet licencí, apod. Tato digitalizace přišla na více než 1 milión a nemocnice ji hradila z vlastních prostředků. Krom toho jsme investovali do vybavení JIP (injekční dávkovače, infuzní pumpy, nový napájecí zdroj na ECHO), pořídili na rehabilitaci podometr, hydraulické chodítko, na ergometrii klimatizaci a na interní ambulanci nové EKG. Rovněž toto vše z vlastních prostředků a uvedeny jsou jen ty nejnákladnější.

Relativně úspěšně jsme se vypořádali s regulacemi z vyúčtování zdravotní péče za rok 2013. Nejednoduchými jednáními a argumentací se zástupci zdravotních pojišťoven se nám podařilo původní regulaci ve výši vyšší než 3, 5 miliónu snížit o cca 2/3. Úhradová vyhláška pro rok 2013 byla velmi restriktivní a naše zdravotnické zařízení, byť nějaké regulace zůstaly a počítali jsme s nimi, dopadlo ve srovnání s převážnou většinou dalších nemocnic velmi dobře.

Strategicky nejvýznamnějším úspěchem pak byl po složitých jednáních výsledek smluvních ujednání na akutní lůžkovou péči v oboru vnitřní lékařství s VZP. Až ve třetím čtvrtletí se nám podařilo smlouvu krátkodobou (původně na dva roky do 31. 12. 2014) změnit na dlouhodobou na pět let do 31. 12. 2017. Smlouvy na ambulantní komplement a LDN máme od počátku rovněž na pět let do 31. 12. 2017. Pak budou opětovně všechny zdravotnické subjekty v ČR jednat o nových smlouvách, samozřejmě s jistým časovým předstihem. Do konce roku 2014 se připravujeme na obhájení akreditace pro pracoviště klinické biochemie a hematologie, ve druhé polovině roku 2015 pak totéž pro obory vnitřního lékařství, diabetologie a gastroenterologie, kdy nám končí platnost akreditací současných I přes vynaložené investice a regulace je Městská nemocnice v Odrách, p. o v dobré kondici, nemá vůči jiným subjektům žádné finanční závazky po termínu splatnosti, nemá dluhy, nemá půjčky ani úvěry. V současné době už začínáme pomalu pracovat na plánování investic v roce 2015.

MUDr. Zdeněk Skařupa, ředitel MN v Odrách, p. o.


10.7.2014
Prodloužení smlouvy s VZP do 31.12.2017

Lůžkovému internímu oddělení naší nemocnice byla prodloužena smlouva s největším plátcem zdravotní péče - VZP ČR do 31.12.2017 - tedy v souladu se všemi ostatními lůžkovými zdravotnickými zařízeními ČR i ostatními odbornostmi MN v Odrách.


10.7.2014
Nabídka pracovního místa - fyzioterapeut

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru fyzioterapeuta / fyzioterapeutku, na oddělení rehabilitace. Nástup možný ihned, příp. podle dohody. Kontakt a další informace: Mgr. Urbánková, vedoucí odd. rehabilitace, tel. 556778104


23.5.2014
Výroční zpráva za rok 2013

Do sekce Dokumenty byla přidán dokument "Výroční zpráva za rok 2013."


23.5.2014
Výběrové řízení - digitalizace RTG - skiagrafického pracoviště

Městská nemocnice v Odrách, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku digitalizace RTG - skiagrafického pracoviště. Bližší informaci podá technický úsek nemocnice, tel. 556778180


23.4.2014
Nabídka zaměstnání - lékař/ka interního oddělení

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru lékaře/ku se specializovanou způsobilostí v odbornostech vnitřního lékařství nebo geriatrie. Nabízíme práci v menším zdravotnickém zařízení s dlouhodobě dobrým kreditem, vyrovnaným či ziskovým hospodařením (nejsme zatíženi žádnými dluhy, úvěry či půjčkami), spolupráci s odborným a erudovaným personálem a dobrými kolegiálními vztahy. Jsme držiteli akreditace pro vnitřní lékařství, diabetologii a gastroenterologii. Dále nabízíme práci v menším kolektivu, dobré pracovní podmínky, nadstandardní finanční ohodnocení, erudici a vzdělávání, pracovní benefity. V případě jakýchkoliv dotazů se zájemci mohou obrátit přímo na ředitele nemocnice anebo na primářku interního oddělení. Kontakty na uvedených webových stránkách či 556 778 100. Jsme rovněž schopni a připraveni nabídnout i pracovní zařazení a absolvování povinné praxe v rámci specializační přípravy v uvedených odbornostech včetně praktických lékařů i jiných odborností s povinným interním kmenem.


2.2.2014
Pracovní pozice - zdravotní laborant

Městská nemocnice v Odrách, p. o. přijme zdravotního laboranta pro Laboratoř klinické biochemie a hematologie Požadujeme - Vzdělání – obor zdravotní laborant (DiS. nebo Bc.) - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (v případě absolventů splňování podmínek pro jeho získání) - Specializace v oboru biochemie nebo hematologie výhodou Nabízíme - práci v jednosměnném provozu s pohotovostními službami - nástup od dubna 2014, případně dle dohody - příjemný kolektiv - zaměstnanecké benefity - možnost dalšího vzdělávání. Možnost ubytování na městské ubytovně. Bližší informace: RNDr. Eva Dvorská, zástupce vedoucího laboratoře tel.: 556778174, 556778151, 732438462 Adresa pro zaslání žádosti se strukturovaným životopisem: eva.dvorska@nemocniceodry.cz


28.5.2013
Nabídka dietního stravování

Nabízíme našim pacientům i rodinným příslušníkům možnost odběru dietní stravy, v rozsahu všech běžných druhů diet. Cena jednoho oběda je stanovena na 61 Kč. Bližší informace o odběru jídel podá a prodej stravenek zajišťuje pokladna nemocnice, tel. 556778171.


13.5.2013
Audit NASKL 2 pro biochemickou laboratoř

Laboratoř OKB Městské nemocnice v Odrách, po úspěšném absolvování Auditu 1 NASKL v roce 2011, absolvovala v letošním roce i náročnější Audit 2, kterým splnila podmínky pro pokračování bezproblémové a spolehlivé práci laboratoře. Platnost Auditu 2 je na další dva roky.


17.4.2013
Možnost uplatnění pro dobrovolníky

Městská nemocnice v Odrách, p.o. nabízí všem zájemcům možnost účasti v dobrovolnickém programu, zaměřeném na zpříjemnění pobytu ležícím pacientům nemocnice. Všem zájemcům za ochotu a vstřícnost děkujeme. Kontakt a další informace pro zájemce: p. Miroslava Mošová, sociální sestra, tel. 556778144, e-mail: miroslava.mosova@nemocniceodry.cz


17.4.2012
Nabídka pracovního místa - fyzioterapeut

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru 2 fyzioterapeuty / fyzioterapeutky, na oddělení rehabilitace. Nástup možný od 1.11.2012, příp. podle dohody. Kontakt a další informace: Mgr. Ivana Vlčková, vedoucí odd. rehabilitace, tel. 556778104


23.9.2012
Nabídka pronájmu nebytových prostor

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, nabízí k pronájmu část nebytových prostor v budově zdravotního střediska v Odrách, sídliště míru a "vile" na Nadační ulici. Vhodné pro zřízení kanceláře, obchodu, provozovny pro poskytování služeb nebo činností nevýrobního charakteru. Kontakt pro zájemce: Zdeněk Lev, tel. 556778180, nebo Ing.Pavelková, tel. 556778176.


23.5.2011
Nabídka zaměstnání

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru lékaře/ky. Jsme příspěvkovou organizací města a poskytujeme lůžkovou i ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství a jeho podoborů a lůžkovou následnou péči v léčebně dlouhodobě nemocných. Nabízíme práci v menším zdravotnickém zařízení s dlouhodobě dobrým kreditem, vyrovnaným či ziskovým hospodařením (nejsme zatíženi žádnými dluhy, úvěry či půjčkami), spolupráci s odborným a erudovaným personálem a dobrými kolegiálními vztahy. Jsme držiteli akreditace pro vnitřní lékařství, diabetologii a gastroenterologii. Dále nabízíme práci v menším kolektivu, dobré pracovní podmínky, nadstandardní finanční ohodnocení, erudici a vzdělávání, pracovní benefity. Jsme schopni nabídnout i ubytování/ubytovna, garsonka, byt) a stabilizační příspěvek do výše 50 000 – 100 000 Kč. Nabídka výhodná i pro absolventský pár, lékaře bez i s atestací. Více se o našem zdravotnickém zařízení můžete dozvědět na stránkách: www.nemocniceodry.cz V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit přímo na ředitele nemocnice anebo na primářku interního oddělení. Kontakty na uvedených webových stránkách či 556 778 100. Jsme rovněž schopni a připraveni nabídnout i pracovní zařazení a absolvování povinné praxe v rámci specializační přípravy v uvedených odbornostech včetně praktických lékařů i jiných odborností s povinným interním kmenem.


6.5.2011
Absolvování Auditu I NASKL laboratoře

Abychom mohli jako lůžkové zdravotnické zařízení provozovat vlastní laboratoř klinické biochemie a hematologie a provádět laboratorní vyšetření pro lůžkovou část nemocnice, ale i pro potřeby dalších ambulantních specialistů a praktických lékařů, bylo nezbytné úspěšně projít a splnit podmínky, dané Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře ČLS JEP. Po důkladné a téměř rok trvající přípravě jsme úspěšně splnili náročné podmínky a získali Osvědčení o splnění podmínek Auditu I. Kromě evidence v Registru klinických laboratoří NASKL je naše laboratoř zapojena i do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZČR (ministerstvo zdravotnictví). Osvědčení je platné na dva roky, během kterých se začneme připravovat na další, vyšší stupeň Auditu II NASKL.

Osvědčení o absolvování AUditu I NASKL


13.2.2011
Žebříček nemocnic ČR podle finančního zdraví

Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau a.s. (CCB) - zrealizovala již v roce 2008 jako první svého druhu unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví. Žebříček nemocnic z hlediska finančního zdraví je sestaven na základě veřejně dostupných informací. V kategorii nemocnic do 350 lůžek se na 5. místě umístila Městská nemocnice v Odrách. Tisková zpráva je k dispozici na:
Žebříček nemocnic ČR 2010


13.12.2010
Městská nemocnice v Odrách, p.o. – aneb, s čím se u nás také můžete setkat

Pobyt v nemocnici jistě není aktivitou, kterou bychom vyhledávali. V životě však nastávají situace, kdy je pobyt v nemocnici nezbytný. Naším cílem je spokojený pacient. K tomuto cíli se snažíme přiblížit také různými aktivitami. Již na základní škole nás učili, že člověk je tvor společenský. Pacient není vyjímkou. Proto vždy ve čtvrtek máme „odpolední dýchánek“, odborně řečeno ergoterpii. Účast je zcela dobrovolná, většinou jde o pacienty z LDN (léčebna dlouhodobě nemocných), někdy je nás více, jindy méně. Uvaříme si kávu, čaj, u toho si povídáme, ale hlavně, pod vedením naší ergoterapeutky Pavlíny Kozelkové, se věnujeme nějaké tvorbě, naposledy např. vánoční výzdoba nemocnice. Při první účasti na „dýchánku“ většina pacientů řekne: ...to už nemůžu, já mám špatné oči, ruce už mě neposlouchají, to nedokážu, to je příliš těžké.... Posuďte sami, jak „nemohou“.

Abychom mohli uspokojit také duchovní potřeby našich pacientů, koná se přímo v budově nemocnice mše sv. (římskokatolická církev). K pacientům, kteří se nemohou mše sv. aktivně zúčastnit a mají zájem o duchovní služby, přijde kněz za nimi na pokoj. V případě zájmu lze zkontaktovat i jinou církev. V minulých dnech obcházel městem Mikuláš s anděly i čertem. Nevynechal ani naši nemocnici. S radostí můžeme sdělit, že máme samé hodné pacienty, čert si nikoho neodnesl a andělé rozdávali radost, pohodu a přidali i nějaký pamlsek.

Příjemné a klidné prožití doby předvánoční vám všem přejí zaměstnanci Městské nemocnice v Odrách. Fotodokumentace je přístupná na nemocničním portálu www.nemocniceodry.cz v oddílu fotogalerie

Miroslava Mošová, sociální sestra MN v Odrách, p.o.


1.11.2010
Nové přístrojové vybavení

Městská nemocnice v Odrách,p.o. pořídila a do provozu uvedla zcela nový biochemický analyzátor Mindray, umožňující urychlení a rozšíření spektra laboratorních vyšetření s možností současně analyzovat až 60 vzorků biologického materiálu. V současné době se navíc dokončují přípravy na audit pracoviště klinické biochemie a hematologie dle podmínek NASKL (národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Navíc se dokončuje ještě pořízení i nové laboratorní centrifugy. Ke zkvalitnění pracovního prostředí pak byly biochemická i hematologická laboratoř vybaveny klimatizací. Vše nemocnice pořídila z vlastních prostředků s nákladem cca 1 000 000 Kč. Na úsek rehabilitace byl zakoupen zcela nový rotoped s propracovanou ergonomií a nastavitelností zn.KETTLER s elektronicky řízeným magnetickým brzdným systémem, nezávislým na vnějším energetickém zdroji, energie se sama generuje během jízdy na rotopedu. Tréninkový počítač s modře podsvíceným Twin-displejem pomáhá zvyšovat kondici pomocí 8 integrovaných tréninkových programů včetně pulsem řízeného módu, který mění barvu podsvícení displeje podle nastavené kardiozóny. Rotoped je možno zatížit i vyšší hmotností, a to až 150 kg.


1.11.2010
Změna ordinačních hodin

Upozorňujeme na změnu ordinačních hodin kožní ambulance. Od 1.11.2010 je kožní ambulance 1x v týdnu, a to ve středu 7.00 – 12.00 hod.


12.5.2010
Nabídka pracovních míst, nabídka stipendia

Vážení studenti, dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou.

Z důvodu celosvětového trendu stárnutí populace a přibývání počtu lékařů v důchodovém věku a dle analýz zpracovaných Ministrerstvem zdravotnictví České publiky je zájmem zainteresovat studenty posledních ročníků lékařských fakult stipendiem. Jednalo by se o stipendia poskytovaná studentům 5. a 6. ročníku denního studia. Stipendium bude poskytnuto studentům 5.ročníku ve výši 2500 Kč měsíčně, studentům 6.ročníku ve výši 5000 Kč měsíčně. V případě Vašeho zájmu o možnost čerpání nabízeného stipendia a s tím souvisejícího pracovního poměru za nadstandardních podmínek v naší nemocnici se laskavě obraťte na p. Ing. Janu Pavelkovou, personální úsek, tel. 556778176. Dále nabízíme možnost absolvování praxe v oboru vnitřní lékařství v rámci vzdělávacího programu pro praktické lékaře, internisty apod. Máme akreditaci pro obor vnitřní lékařství, gastroenterologie a diabetologie.

Těšíme se na setkání s Vámi.

MUDr. Zdeněk Skařupa, ředitel nemocnice


12.5.2010
Městská nemocnice v Odrách p.o. je bez dluhů


MUDr. Zdeněk Skařupa, ředitel MěN v Odrách, p.o. na jednom z posledních zasedání seznámil Radu města s výsledky hospodaření Městské nemocnice v Odrách p.o. v uplynulém roce 2009. Uvedl, že i přes nejednoduchou celospolečenskou a ekonomickou situaci v uplynulém roce si nemocnice vedla úspěšně. V roce 2009 dosáhla obratu přes 78 miliónů a vytvořila kladný hospodářský výsledek, tedy zisk ve výši 634 000 Kč. Městská nemocnice v Odrách,p.o. je rovněž poměrně silným zaměstnavatelem ve spádové oblasti a má v současné době 140 zaměstnanců. Po personální stránce máme t.č. pokryty stavy středního a nižšího zdravotnického personálu.Stejně jako jiná obdobná zařízení,tak i my se potýkáme s obtížným získáváním nových lékařů. Uvítali bychom přijetí 2-3 lékařů a oddělení interní či LDN. Vzhledem k tomu, že jsme držiteli akreditace pro vnitřní lékařství, gastroenterologii a diabetologii, nabízíme u nás i předepsanou povinnou praxi pro lékaře, kteří jsou zařazeni do specializačního vzdělávání v těchto odbornostech včetně budoucích praktických lékařů. Bylo konstatováno, že na konci zúčtovacího období si nemocnice vede zdravě, nemá žádné dluhy a bezproblémově plní běžné lhůty splatnosti. Nemá tedy žádné závazky má jen pohledávky a to především za zdravotními pojišťovnami. V další části svého příspěvku informoval ředitel MUDr. Skařupa členy Rady města o investicích a opravách budov v uplynulém roce. Na tomto úseku se rovněž dařilo poměrně úspěšně. Pokud se týká větších akcí, pak bylo proinvestováno cca 6,8mil Kč, z toho přibližně 4,4 mil Kč na přístrojové vybavení (nový rtg skiagrafický přístroj, nový multifunkční ultrazvukový přístroj se zaměřením na echokardiografii, nový Dopplerův přístroj na vyšetření cév, nový ergometr, nový sanitní vůz, vířivka na rehabilitaci apod). Zbylé cca 2,4 mil Kč byly investovány do oprav a technického zhodnocení budov/oprava střechy na středisku, oprava topení, nový chodník v zahradě nemocnice, částečné výměny oken, stavební úpravy vstupu do nemocnice a na rtg, nové kožené sedací soupravy před jednotlivá oddělení a pro pacienty nové velkoplošné LCD televizory do denních místností vč nových antén pro příjem cca 15 kanálů, malování apod). Přes 85% z uvedených investic a oprav uhradila nemocnice z vlastních zdrojů popřípadě ze získaných dotací. Na zbylé části se pak podílel zřizovatel, tedy Město Odry. Následně pak ředitel nemocnice MUDR. Skařupa nastínil představy vedení v probíhajícím roce 2010. Především udržet vyrovnané hospodaření v roce 2010, což vzhledem k ekonomické situaci ve státě a koneckonců i spolupráci-nespolupráci s některými zdravotními pojišťovnami nebude vůbec jednoduché. Udržet personální stabilitu, kredit a odbornost zařízení. Přesto, že jsme v posledních letech poměrně hodně investovali, pak v letošním roce i s ohledem na očekávanou ekonomickou situaci hodláme pořídit nový multifunkční biochemický analyzátor, který v současné době již testujeme (což může obnášet až 1,5 mil Kč), dokončit výměnu počítačového nemocničního informačního systému a podíl na zhodnocení majetku formou oprav, výměn apod. Nenadálé výdaje pak budeme řešit aktuálně. Jsou i jisté představy společných investic s městem do zdravotnických objektů, ale to je zatím ve fázi jednání a rovněž se bude odvíjet od aktuálních ekonomických možností. Přání a představ by bylo jistě ještě dost,ale realizovatelnost se t.č. jeví jako nedostupná. Uvidíme, co přinese nejbližší budoucnost, uzavřel ředitel nemocnice MUDr. Zdeněk Skařupa.


1.12.2009
Hodnocení kvality služeb nemocnic v Moravskoslezském kraji očima hospitalizovaných pacientů

Z iniciace České průmyslové zdravotní pojišťovny provedly týmy analytiků marketingových agentur RESPOND @ Co a MEDIA TENOR šetření, ve kterém byli dotazováni pacienti nemocnic MS kraje, kteří v nich byli hospitalizováni v posledních 12 měsících.Zdravotní pojišťovny vytvořily databázi pacientů a náhodně byl vybrán soubor 2 772 z nich. Pacienti byli dotazování s dostatečným časovým odstupem až v jejich domácnostech, aby byl minimalizován emocionální tlak v době jejich hospitalizace a aby bylo jejich hodnocení objektivnější. Cílem bylo zjistit spokojenost pacientů se službami nemocnici v posledních 12 měsících a jejich srovnání. Na jednu nemocnici ve výběru připadlo 100-207 pacientů. Dotazník obsahoval celkem 28 otázek přímého hodnocení, 7 otázek kriterií spokojenosti pacienta (lékař, sestra, intimita, služby hospitalizace, prostředí, organizace práce, image a pověst), 5 doplňkových otázek + základní demografická kriteria (věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce, příslušnost ke zdravotní pojišťovně). Data byla sbírána v období srpen-září 2009. Všechny otázky byly hodnoceny škálou 0-100 bodů. Podle dosaženého výsledku pak byly nemocnice zařazeny do tří kategorií: TOP STANDART s více než 92 body, STANDART PLUS s 85-92 body a STANDART pod 85 bodů. Z celkového počtu 17 nemocnic bylo 6 v TOP, 6 v PLUS a 5 ve standart kategorii. Dosažené bodové hodnocení bylo od 71,5 do 96,1 bodů. Městská nemocnice v Odrách byla oceněna zařazením do kategorie STANDART PLUS na celkovém 9 místě s počtem bodů 90,0. Do stejné kategorie byla zařazena i Nemocnice v Novém Jičíně, která získala 90,0 bodů a byla celkově 8. Celorepublikový průměr je podle posledních měření zmiňovaných agentur na úrovni 82,0 bodů. Naše nemocnice je tedy nad úrovní celorepublikového průměru. I když se jednalo jen o průzkum, domníváme se, že z tohoto pohledu postavení Městské nemocnice v Odrách je na žebříčku nemocnic Moravskoslezského kraje, ale i celorepublikové velmi důstojné. Přáli bychom si, a uděláme vše pro to, abychom i při následných průzkumech, pokud budou prováděny, si toto postavení minimálně uhájili.

MUDr.Zdeněk Skařupa, ředitel MN v Odrách