ODBORNÉ AMBULANCE

Tato část našeho zdravotnického zařízení přestavuje několik pracovišť, ambulancí i poraden. Převážně máme zaveden objednávkový systém na vyšetření, akutní stavy však řešíme bezodkladně.
Objednávání k vyšetření se realizují na jednotlivých ambulancích, v případě nedostupnosti toho pracoviště pak na interní ambulanci, kde je provoz non stop 24 hodin denně. Lze využít i kontakt na ústřednu (telefon: 556 778 100) odkud budete spojení na Vámi požadované pracoviště. Upozorňujeme, že doba a čas v jednotlivých odborných ambulancích se mohou pružně v průběhu roku měnit dle aktuálních možností a potřeb.

 

Interní ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Zdeněk Skařupa
Všeobecná neselektovaná interní ambulance, slouží i jako příjmová a ústavní pohotovostní služba. Na chodu ambulance se podílejí všichni lékaři z nemocnice. Provádíme standardní výkony interní ambulance, ekg, ECHO, ergo, Doppler, Duplex, spirometrie, 24 hod monitorace TK + Ekg Holter, punkce, biopsie apod.
Ordinační doba:

pondělí - pátek: 7.00 - 17.00 hod

ÚPS (ústavní pohotovostní služba):

všední dny: 17.00 - 7.00 hod
So+Ne+Sv: nepřetržitý provoz

Telefon: 556 778 155

 

Diabetologická ambulance
Vedoucí lékař - MUDr. Iveta Havlíková
MUDr. Alexandra Zábranská
Provádíme standartní výkony klasické diabetologické ambulance, ekg a Doppler. vyšetření DKK, poradna pro komplikace DM apod.
Ordinační doba:

pondělí: 6.30 - 14.00 hod
úterý: 6.00 - 12.00 hod
středa: 6.30 - 12.00 hod
čtvrtek: 6.00 - 12.00 hod

Telefon: 556 778 154

 

Gastroenterologická ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Zdeněk Skařupa
Lékaři: MUDr. Kamil Urbánek, MUDr. Zdeněk Boháč
Provádíme standartní klinické výkony gastroenterologické ambulance, gastroskopie, rektoskopie, kolonoskopie, endoskopické polypektomie, biopsie a další specializované therapeutické endoskopické metody v návaznosti na výše uvedené.
Ordinační doba:

pondělí 6.30 - 14.00 hod
úterý 6.30 - 14.00 hod
středa 6.30 - 14.00 hod
pátek 6.30 - 14.00 hod

Telefon: 556 778 103

 

Revmatologická poradna
Vedoucí lékař: MUDr. Helena Vrbová
Provádíme standartní klinické výkony revmatologické poradny.
Ordinační doba:

pátek 7.00 - 14.30 hod

Telefon: 556 778 154

 

Angiologická poradna
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Dostálová
Provádíme standartní klinické výkony angiologické poradny, Doppler, Duplex, polohové testy.
Vyšetření je možné objednat na tel. 556 778 155.

Telefon: 556 778 124

 

Kardiologická poradna
Vedoucí lékař: MUDr. Ludmila Mildnerová
Lékaři: MUDr. Ivana Šustková
Provádíme standartní klinické výkony kardiologické poradny, ECHO, ergometrie, monitorace TK, Holter monitoring, spirometrie apod.

Telefon: 556 778 124 nebo 158