Dobrý den, vítejte na webových stránkách Městské nemocnice v Odrách, p.o.

Nemocnice v Odrách vznikla dle historických pramenů v roce 1855. Dnes je jedním ze tří akutních lůžkových zařízení v okrese Nový Jičín. V současné podobě poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru vnitřní lékařství a následnou péči (ONP). Ambulantní péči pak v intencích odbornosti vnitřního lékařství a jeho podoborů, dnes už mnohdy samostatných oborů. Ambulantní péči pak v našich prostorách poskytuje celá řada specialistů i z jiných oborů.

Spádová oblast je přibližně 30 000 obyvatel. Akutní lůžková složka v podstatě kopíruje spádovou oblast, ONP má pak spádovost celookresní. Součástí lůžkové kapacity ONP je pak i max. 15 lůžek pro poskytování tzv. sociální péče.


Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
 
Právní forma:
příspěvková organizace
Adresa:
Nadační 375/1, 742 35 Odry
Statutární zástupce:
Ing. Martin Šmaus, ředitel
Zřizovatel:
Město Odry
Registrující úřad:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČO:
66183596
DIČ:
CZ66183596, plátce DPH
IČZ - Interna, akutní péče, následná péče pro VZP
88005000
IČZ - následná péče pro ostatní ZP
88017000
Telefon (ústředna):
(+420) 556 778 100
E-mail (podatelna):
ID datové schránky:
jv9zfvy
Lůžková péče v oborech:
Interna, Následná péče
Akreditace vzdělávacího programu pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru:
Gastroenterologie, Vnitřní lékařství: v letech 2007 - 2023
Interní kmen - v plném rozsahu: v letech 2021 - 2026
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami:
111 VZP, 201 VoZP, 205 ČPZP, 207 OZP, 211 ZPMVČR, 213 RBP, vše v plném rozsahu

AKTUALITY

20.5.2022
Návštěvy hospitalizovaných pacientů

S účinností od dnešního dne jsou povoleny návštěvy všech neizolovaných pacientů v době:
Pondělí až pátek: dopoledne: 10 - 11 hod., odpoledne: 14.30 - 17 hod.
Sobota, neděle, svátek: dopoledne: 10 - 11 hod., odpoledne: 14 - 16 hod.

3.5.2022
Výroční zpráva za rok 2021

Městská nemocnice v Odrách, p.o., vydává základní dokument hodnotící právě uplynulý rok:
Výroční zpráva za rok 2021
Ekonomické výkazy za rok 2021


4.4.2022
Výběrové řízení - dodávka endoskopické sestavy

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2020 ze dne 9.5.2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka endoskopické sestavy“. Bližší informace a zadání najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka endoskopické sestavy


15.2.2022
Přerušení očkování proti Covidu-19

Z důvodu vyčerpání zájmu o očkování proti Covidu-19 přerušujeme dočasně provoz očkovacího místa v naší nemocnici. Případné zbývající zájemce o očkovaní odkazujeme na Vašeho praktického lékaře, příp na očkovací místa v okolí.

12.11.2021
Rozpočet na rok 2022 s rozpočtovým výhledem do roku 2024

V souladu s povinností podle $28a zákona č. 24/2017 Sb. o rozpočtové odpovědnosti zveřejňuje Městská nemocnice v Odrách, p.o. návrh rozpočtu na rok 2022 s rozpočtovým výhledem do roku 2024.


19.10.2021
Aktuální informace - koronavirus Covid-19. Zákaz návštěv

Z důvodu prudkého zhoršení epidemické situace v Moravskoslezském kraji vyhlašuje Městská nemocnice v Odrách zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů, s okamžitou účinností. Děkujeme všem, našim pacientů i jejich příbuzným, za respektování tohoto ochranného opatření.

27.7.2021
Výběrové řízení - dodávka kardiologického ultrazvuku

Městská nemocnice v Odrách, p.o., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a Směrnicí Rady města Odry č. 6/2020 ze dne 9.5.2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřízené Městem Odry, vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Městská nemocnice v Odrách, p.o. - dodávka kardiologického ultrazvuku“. Bližší informace a zadání najdete na adrese: Výběrové řízení - dodávka kardiologického ultrazvuku


21.7.2021
Nová akreditace ke vzdělávání lékařů - Interní kmen

Městská nemocnice v Odrách, p.o. úspěšně postoupila akreditační řízení a rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021 získala oprávnění k provádění vzdělávání v základním interním kmeni. Tato skutečnost umožňuje realizaci postgraduálního vzdělávání lékařů, včetně např. možnosti absolvování celého interního kmene pro lékaře zařazené do postgraduálního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Akreditace je platná do roku 2026. Rozhodnutí o akreditaci