INFORMACE PRO PACIENTY - pobyt v nemocnici

K příjmu do naší nemocnice může dojít plánovaně nebo na základě neplánovaného akutního příjmu. Ke klidnému pobytu v naší nemocnici významně přispívá i ohleduplnost k dalším pacientům, a proto prosíme o respektování odpoledního a nočního klidu!
Upozorňujeme na zákaz kouření v uzavřených prostorách zdravotnického zařízení.


Informace pro osoby se zdravotním postižením, doprovod pacienta

1. V některých případech je přítomnost doprovodu na vyšetření daná zákonnými normami, v ostatních doporučujeme osobám s postižením zrakovým, sluchovým, mentálním, motorickým, zbaveným svéprávnosti či kombinovaným doprovázet k ošetření za účelem získání doplňujících informací. Při plánovaných přijetích pak doporučujeme s předstihem kontaktovat příjmovou ambulanci s předběžným projednáním možností a návrhu podmínek její realizace. Všechna pracoviště v nemocnici jsou přístupná bezbariérově, bezbariérově jsou řešeny i WC a koupelny.

2. Hospitalizovaní pacienti i pacienti ošetřovaní v ambulantním provozu, se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají vodícího nebo asistenčního psa, mají právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe, tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

3. Péče o pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým handicapem a péče o seniory, je poskytována dle planých standardizovaných postupů. Tyto postupy zahrnují ohodnocení úrovně sebepéče, zjištění potřeb handicapovaných pacientů a individualizovaný přístup k těmto pacientům.

4. Sociální sestra zajišťuje sociální péči a sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů. Poskytuje pomoc při překladech pacientů k jiným poskytovatelům sociálních služeb např. umístění do domova s pečovatelskou službou, pomoc se zajištěním pečovatelské služby a osobní asistence v domácím ošetřování, pomoc při zajištění příspěvků na péči a jiné.

5. Pro osoby se ztíženým pohybem jsou k dispozici vozíky pro transport.

6. Péči, dopomoc a doprovod osob s handicapem za hospitalizace zajišťuje nelékařský zdravotnický personál, který o klienta pečuje.

7. Všichni klienti přijímaní k hospitalizaci do Městské nemocnice Odry,p.o. mají přiložený identifikační náramek se základními údaji o jeho osobě (jméno, příjmení, rok narození) a jsou poučeni o významu jeho přiložení. V situacích, kdy klient není schopen sdělit své jméno a příjmení tento náramek zabraňuje záměně s jinou osobou.


INFORMACE PRO PACIENTY - přijetí do nemocnice

V případě plánovaného přijetí se prosím v dohodnutém čase dostavte na interní ambulanci.
Po splnění nezbytných administrativních úkonů personálem budete přijat na oddělení, kde Vám bude přiděleno lůžko, obdržíte nemocniční prádlo a budete informováni, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem.
Lékař a sestra Vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci.

V případě, že jste k hospitalizaci přijímán na plánovaný zákrok či vyšetření vezměte si s sebou:

 • - doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • - průkaz zdravotní pojišťovny
 • - jméno a adresu vašeho ošetřujícího lékaře
 • - potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
 • - doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření
 • - osobní potřeby
 • - toaletní potřeby
 • - přezůvky
 • - chcete-li vlastní oblečení, pak i toto (pyžamo, noční košili, župan, apod.)
 • - kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefon)
 • - pokud doma berete speciální léky jiných odborníků, doneste, prosím s sebou, minimálně pak seznam léků, které pravidelně užíváte
V případě akutní (neplánované) hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké!

Šaty, osobní věci a cennosti:
K uložení šatů a Vašich osobních věcí je každému pacientovi k dispozici šatní skříň (na pokoji případně na oddělení) a noční stolek vedle lůžka.
Doporučujeme vzít si s sebou do nemocnice jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti. Větší částky peněz, předměty z drahých kovů, kreditní karty, vkladní a šekové knížky je možno mimořádně uložit do úschovy v pokladně nemocnice.

Režim dne a stravování:
Vstávání: 6.00 hod
Snídaně: 7.30 hod
Oběd: 11.30 hod
Večeře: 17.30 hod
Noční klid: 22.00 - 6.00 hod
Každý pacient se po dobu pobytu v nemocnici stravuje v dietním režimu dle ordinace lékaře. Předepsaná dieta je součástí léčebného procesu. Jídlo je většině pacientů podáváno třikrát denně, ve vyjimečných případech (diabetici apod.) pak častěji.

Návštěvní hodiny:
Po - Pá: 10.00 - 11.00 a 15.00 - 17.00 hod
So, Ne a Sv: 10.00 - 11.00 a 14.00 - 17.00 hod
Po domluvě s ošetřujícím či službu konajícím lékařem umožníme návštěvu nemocného i v jinou dobu. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním pacientům.
Při návštěvách na JIP (jednotka intenzivní péče) se prosím řiďte specifickými podmínkami tohoto pracoviště a pokyny lékaře případně zdravotní sestry, se kterými budete aktuálně seznámeni.
Nepožadujte, prosím, telefonické podávání informací o zdravotním stavu pacienta. Ze zákona není toto, až na zcela vyjímečné situace, možné.
Upozorňujeme návštěvníky na zákaz kouření v uzavřených prostorách zdravotnického zařízení!!!

OSTATNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

Informace pro osoby se zdravotním postižením, doprovod pacienta:
V některých případech je přítomnost doprovodu na vyšetření daná zákonnými normami, v ostatních doporučujeme osobám s postižením zrakovým, sluchovým, mentálním, motorickým, zbaveným svéprávnosti či kombinovaným doprovázet k ošetření za účelem získání doplňujících informací. Při plánovaných přijetích pak doporučujeme s předstihem kontaktovat příjmovou ambulanci s předběžným projednáním možností a návrhu podmínek její realizace. Všechna pracoviště v nemocnici jsou přístupná bezbariérově, bezbariérově jsou řešeny i WC a koupelny


Parkování v areálu:
V areálu nemocnice je možné vzhledem k omezeným možnostem (12 míst) parkovat jen na tzv. parkovací karty, tyto jsou výhradně pro zaměstnance. Možnost parkování je před nemocnicí i v přilehlých ulicích. Pokud to bude zdravotní stav pacienta vyžadovat, pak po domluvě na vrátnici nemocnice umožníme vjezd těchto vozidel do areálu k dovozu pacienta k vyšetření a posléze k odvozu. Není však možno blokovat toto místo po dobu celého vyšetření.

Nápojové automaty:
V nemocnici jsou dva nápojové automaty, jeden naleznete v 1. podlaží a druhý v prostorách interní ambulance ve 2. podlaží

Kiosek:
Kiosek se nachází v přízemí nemocnice a disponuje různorodým základním potravinářským a drogistickým sortimentem, tiskovinami (noviny, časopisy apod.).

Prodejna zdravotnických potřeb:
Nachází se v areálu nemocnice ve vedlejší budově tzv. vile, je zde zvyklý sortiment zboží (tlakoměry, teploměry, obuv, berle, hole, plenkové kalhoty, ortézy apod.)

Lékárna:
Pacienti si mohou vyzvednout léky v jedné ze dvou lékáren, jedna se nachází cca 100m pod nemocnici a druhá cca 300m na náměstí.

Duchovní služby:
Středy odpoledne v čekárně praktických lékařů.

Sociální a domácí péče:
Budete-li po propuštění doma potřebovat ošetřovatelskou péči, můžete se obrátit na naši sociální sestru, ta s vámi v případě potřeby pohovoří o možnostech řešení těchto problémů včetně problémů sociálních. Rádi poradíme i vašim příbuzným. Sociální sestra sídlí ve 4. podlaží nemocnice.
Kontakt: Mgr. Miroslava Mošová, tel.:556 778 144


Vnitřní řád, další informace pro pacienty:
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR:
S účinností od 25.5.2018 platí i pro naši nemocnici Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Konkrétní informace o aplikaci GDPR v naší nemocnici najdete v dokumentu Vnitřní řád:

Postup pro vyřizování stížností:
I když naši lékaři i ostatní odborní pracovníci nemocnice dělají a i pro Vás jako pacienta jitě udělají vše, co je v jejich silách, včetně kompletních a dostatečných informací i korektního jednání, přesto může nastat situace, kdy má pacient pocit (i zákonem danou možnost) uplatnit své právo podání stížnosti:
Vnitřní řád, informace pro pacienty
Vnitřní řád, informace pro pacienty