TELEFONNÍ SEZNAM

Přízemí
556 778 100 ústředna - vrátnice  
556 778 101 dispečink dopravy Tomáš Marinov, Jaroslav Ambrož
556 778 102 kiosek  
556 778 103 ENDOSKOPIE - GASTRO, REKTO, KOLONO, MUDr. Zdeněk Skařupa
556 778 104 REHABILITACE kancelář e-mail  
556 778 105 REHABILITACE vyšetřovna MUDr. Marie Kasparová
556 778 106 kuchyň Kamil Juchelka, Ivana Miklošová
556 778 107 garáž  
 
Oddělení následné péče 1
556 778 110 vyšetřovna - sestra  
556 778 118 vyšetřovna - pacienti  
556 778 112 sesterna  
556 778 113 kuchyňka  
 
INTERNA 2, JIP
556 778 120 vyšetřovna - sestra  
556 778 121 vyšetřovna - pacienti  
556 778 122 sesterna  
556 778 123 kuchyňka  
556 778 124 ECHO, ERGO, SPIRO, DOPPLER  
556 778 125 JIP  
556 778 126 JIP lékař  
556 778 127 JIP 1. pokoj  
556 778 128 JIP 2. pokoj  
 
Oddělení následné péče 3
556 778 130 vyšetřovna - sestra  
556 778 131 vyšetřovna - pacienti  
556 778 132 sesterna  
556 778 133 kuchyňka  
 
INTERNA 4, Oddělení následné péče 4
556 778 140 vyšetřovna - sestra  
556 778 141 vyšetřovna - pacienti  
556 778 142 vyšetřovna - lékař  
556 778 143 kuchyňka  
556 778 144 sociální sestra Mgr. Miroslava Mošová
 
LABORATOŘ
556 778 150 hematologie  
556 778 151 biochemie  
 
AMBULANCE
556 778 153 ambulance  
556 778 154 ambulance DIA, REVMA  
556 778 155 ambulance přípravka, odběry, EKG  
556 778 157 ambulance INTERNA  
556 778 158 ambulance KARDIO  
 
RDG, e-mail
556 778 160 RDG - snímkovna  
556 778 161 RDG - kancelář  
556 778 162 RDG - ultrazvuk MUDr. Jana Fialová
556 778 165 Urologická ambulance MUDr. Tomáš Vágner
 
Suterén
556 778 166 údržba Oldřich Egyed
556 778 167 ergoterapie  
556 778 168 sklad léků  
556 778 169 sklad prádla  
 
Administrativa
556 778 170 ředitel Ing. Martin Šmaus
556 778 171 podatelna, pokladna, provozní technik Ing. Terezie Kopková
556 778 172 finanční účtárna Marcela Maršálková
556 778 173 mzdová účtárna Blanka Havranová
556 778 174 zástupce vedoucí laboratoře RNDr. Eva Dvorská
556 778 175 kuchyňka  
556 778 176 vedoucí ekonomického úseku Ing. Jana Pavelková
556 778 177 vedoucí laboratoře MUDr. Klosová
556 778 178 šatna velká  
556 778 179 šatna malá  
556 778 180 technik, přístrojová technika, IT Dušan Štrampach
556 778 181 vrchní sestra Šárka Holasová
556 778 182 ambulantní sestry  
556 778 183 lékařky - inspekční pokoj  
556 778 184 laborantky - inspekční pokoj  
556 778 185 zasedací místnost  
556 778 186 primářka oddělení MUDr. Ludmila Mildnerová
556 778 187 lékaři - inspekční pokoj  
556 778 188 lékařky - inspekční pokoj  
556 778 190 lékaři - MUDr. Skařupa MUDr. Zdeněk Skařupa