ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE


INTERNÍ ODDĚLENÍ

Lůžková část:
 • - akutní lůžková péče v oboru vnitřní lékařství
 • - celkem 24 lůžek, z toho 4 lůžka JIP

Odborné ambulance a poradny:

 • - všeobecná interní ambulance
 • - diabetologická ambulance
 • - gastroenterologická ambulance
 • - kardiologická poradna
 • - revmatologická poradna

Ostatní ambulantní pracoviště a komplement:

 • - laboratoř klinické biochemie a hematologie
 • - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod
 • - pracoviště léčebné rehabilitace a fyzioterapie
 • - dopravní zdravotní služba

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

Lůžková část:

 • - následná lůžková péče - 75 lůžek
 • - sociální služby - maximálně 15 lůžek z kapacity ONP