O NÁS - smlouvy s pojišťovnami

Naše zdravotnické zařízení má t.č.smlouvy s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami.

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (OZP)
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)
213 - Revírní bratrská pokladna (RBP)

Akutní a neodkladnou péči však poskytujeme i pojištěncům, s jejichž pojišťovnami smlouvu uzavřenou nemáme. Pro pacienta se nic nemění, vyúčtování mezi subjekty pak probíhá ve specifickém režimu.