ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - statutární zástupce
a vedoucí pracovníci v přímé působnosti

Ředitel:
Ing. Martin Šmaus
telefon: 556 778 170
e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz

Primářka interního oddělení a oddělení následné péče:
MUDr. Ludmila Mildnerová
telefon: 556 778 100
e-mail: ludmila.mildnerova@nemocniceodry.cz

Vrchní sestra:
Šárka Holasová
telefon: 556 778 181
e-mail: sarka.holasova@nemocniceodry.cz

Vedoucí hospodářsko - technické správy:
Ing. Jana Pavelková
telefon: 556 778 176
e-mail: jana.pavelkova@nemocniceodry.cz



HOSPODÁŘSKO - TECHNICKÁ SPRÁVA


Mzdová účetní, personalistka:
Blanka Havranová
telefon: 556 778 173

Finanční účetní:
Marcela Maršálková
telefon: 556 778 172

Provozní technik, smlouvy, podatelna, pokladna, BOZP a PO:
Ing. Terezie Kopková
telefon: 556 778 171
Pokladní hodiny: pondělí, středa 9.00 - 12.00 hod.

Technik, IT:
Daniel Havran
telefon: 556 778 180