ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - statutární zástupce
a vedoucí pracovníci v přímé působnosti

Ředitel:
Ing. Martin Šmaus
telefon: 556 778 170
e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz

Primářka interního oddělení a oddělení následné péče:
MUDr. Ludmila Mildnerová
telefon: 556 778 186
e-mail: ludmila.mildnerova@nemocniceodry.cz

Vrchní sestra:
Šárka Holasová
telefon: 556 778 181
e-mail: sarka.holasova@nemocniceodry.cz

Vedoucí hospodářsko - technické správy:
Ing. Jana Pavelková
telefon: 556 778 176
e-mail: jana.pavelkova@nemocniceodry.cz

HOSPODÁŘSKO - TECHNICKÁ SPRÁVA


Mzdová účetní, personalistka:
Blanka Havranová
telefon: 556 778 173
e-mail: blanka.havranova@nemocniceodry.cz

Finanční účetní:
Marcela Maršálková
telefon: 556 778 172
e-mail: marcela.marsalkova@nemocniceodry.cz

Provozní technik, smlouvy, podatelna, pokladna, BOZP a PO:
Ing. Terezie Kopková
telefon: 556 778 171
e-mail: terezie.kopkova@nemocniceodry.cz
Pokladní hodiny: pondělí, středa 9.00 - 12.00 hod.

Technik, IT:
Dušan Štrampach
telefon: 556 778 180
e-mail: dusan.strampach@nemocniceodry.cz

Údržba:
Oldřich Egyed
telefon: 556 778 166
Pracovní doba: pondělí - pátek: 6.00 - 14.30 hod.

Vedoucí kuchyně:
Kamil Juchelka
telefon: 556 778 106
e-mail: strava@nemocniceodry.cz